englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Trường, trung tm English >> Học Chương trnh đo tạo chứng chỉ sư phạm Tesol ở đu tốt???????

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: khocoba
 member
 ID 20639
 Date: 08/07/2015


Học Chương trnh đo tạo chứng chỉ sư phạm Tesol ở đu tốt???????
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mnh đang muốn học để lấy chứng chỉ Tesol v hấu như những trung tm ngoại ngữ đều cần bằng ny khi tuyển dụng gio vin. Mnh cũng muốn pht triển hơn trong dự định tương lai của mnh nn mnh cần bằng Tesol trong vng 3 thng tới. Khng biết bạn no đ học rồi c thể chỉ mnh kinh nghiệm được ko. Mnh thấy bn Ngoại Ngữ Tr Việt Trẻ trn đường Quang trung g vấp sắp khai giang kha Tesol mới, mnh cũng muốn đăng k nhưng khng biết chất lượng ra sao. Ai đ học rồi cho mnh kiến nh. Thank's.

gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group