englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Trường, trung tm English >> Cần tm partner mua thẻ học chung giảm 2 triệu học ph lớp ielts

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: cristinango
 member
 ID 19610
 Date: 02/21/2013


Cần tm partner mua thẻ học chung giảm 2 triệu học ph lớp ielts
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Cần tm partner mua thẻ học chung giảm 2 triệu học ph lớp ielts

Hiện tại mnh đang muốn cải thiện kĩ năng cả 4 kĩ năng để mấy thng nữa thi IELTS (muốn điểm cao cao t cho n ha oai), tham khảo thng tin mấy trung tm tiếng anh th biết được chương trnh giảm HP đến 2 triệu của trung tm tiếng Anh ny, nhưng điều kiện l phải mua 2 thẻ - mnh chỉ đang muốn học 1 kha thi. C bạn no quan tm đang muốn đi học tiếng Anh th đăng k mua thẻ với mnh nh.
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152203537375656&set=a.10151557929215656.467540.394079405655&type=1&theater
học ph được giảm 2 triệu khi đăng k học theo đi, lịch học cc bạn c thể xem ở đy: http://ibest.edu.vn/ibest/lich-hoc-va-hoc-phi.html
Bạn no muốn đăng k học theo đi th lin hệ với mnh nh: (sđt lin lạc ),hoặc để lại sđt mnh sẽ chủ động lin lạc nh.gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group