englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Trường, trung tm English >> Dạy anh văn giao tiếp trực tuyến :)

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: haiau14
 member
 ID 18972
 Date: 07/30/2011


Dạy anh văn giao tiếp trực tuyến :)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
CHỈ CẦN C CI MY TNH DC NỐI MẠNG , HEADPHONE ( TAI NGHE C MICRO) V SKYPE(WWW.SKYPE.COM) L C THỂ THAM GIA LỚP TIẾNG GIAO TIẾP CNG CHNG TI ĐẢM BẢO SAO 3 THNG BẠN SẼ HON TON GIAO TIẾP DC BẰNG TIẾNG ANH VỚI SỰ GIẢNG DẠY NHIỆT TNH CỦA GIO VIN CHUYN NGỮ ĐẢM NHIỆM. V ĐẶC BIỆT L BẠN C 2 NGY HỌC THỬ HON TON HỌC MIỄN PH TRC KHI LỰA CHỌN CHNG TI .
www.englishgoes.com
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group