englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Trường, trung tm English >> Comlinks khai giảng kha tiếng anh cơ sở

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: anhdv1
 member
 ID 18926
 Date: 07/12/2011


Comlinks khai giảng kha tiếng anh cơ sở
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Sắp tới comlinks khai giảng kha tiếng anh cơ sở, l nền tảng cơ bản cho việc học tiếng anh sau ny.
Khai giảng: thứ 6 ngy 15/07/2011
Thời gian học: thứ 2- thứ 6: từ 6.pm - 7h.30pm
Địa điểm: 29/B2 Tạ Quang Bửu, đối diện trường THPT Thăng Long
Học ph (giảm 20%) = 760.000
Thời gian học: 20 buổi
Gio vin: Thạc sĩ ngn ngữ Anh: Bi Văn Tự,
Trung tm anh ngữ Comlinks cam kết chất lượng đo tạo sau kha học.
May thanks
Lin hệ :
L Thủy Giang
Mobile: 0984992908
Address: 29/B2 Tạ Quang Bửu, đối diện trường THPT Thăng Long


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group