englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Trường, trung tm English >> Thng bo tuyển sinh cc lớp IELTS, Tiếng Anh tổng qut thng 12

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: dummy
 member
 ID 18527
 Date: 11/24/2010


Thng bo tuyển sinh cc lớp IELTS, Tiếng Anh tổng qut thng 12
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Thng bo tuyển sinh cc lớp IELTS, Tiếng Anh tổng qut thng 12


1.Cc lớp IELTS:
[IMG]http://i901.photobucket.com/albums/ac217/alpha-best/LKGthang12_IELTS.jpg[/IMG]
2.Cc lớp Tiếng Anh tổng qut:
[IMG]http://i901.photobucket.com/albums/ac217/alpha-best/LKGthang12_Tongquat.jpg[/IMG]
Kiểm tra xếp lớp
- Kiểm tra vo 5-7pm thứ 3/4/5 v 9-12am chủ nhật.
- Ph kiểm tra: 40.000 vnd.
- Gọi điện hoặc email đăng k kiểm tra trước 2 ngy
Chnh sch khuyến mại
- 5% khi đăng k trước một tuần.
- 7% khi đăng k học trước hai tuần.
- 10% cho nhm 3 người đăng k cng nhau.
- 15% cho nhm 5 người đăng k cng nhau.


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group