englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Trường, trung tm English >> HỌC ANH VĂN GIAO TIẾP TẠI NH VỚI GIO VIN MĨ

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: annaphile
 member
 ID 18506
 Date: 11/15/2010


HỌC ANH VĂN GIAO TIẾP TẠI NH VỚI GIO VIN MĨ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Hiện mnh đang tổ chức lớp học speaking, listening, and pronunciation cho thầy gio người Mĩ. Học ph 100k/ một buổi. Mỗi lớp 5 học vin.
Địa điểm học tại đường Kỳ Đồng, quận 3, Tp.HCM.
Nếu bạn c nhu cầu th lin hệ với mnh:
Số điện thoại: 0916377814.
Mnh tn Phi.
Đừng bỏ lỡ cơ hội tốt nha!gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group