englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Trường, trung tm English >> Thi thủ Toefl tại Alpha-best (th 7 ngy 10/4/2010)

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: dummy
 member
 ID 17924
 Date: 03/30/2010


Thi thủ Toefl tại Alpha-best (th 7 ngy 10/4/2010)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Thi thử TOEFL iBT tại Alpha-Best English nhận Discount cho kỳ thi thật

Thời gian: 13:30-16:30pm, thứ 7 ngy 10/04/2010

Địa điểm: số 25B, ng 83 Trần Duy Hưng.

Nội dung thi: 4 kỹ năng: Reading, Listening, Speaking, and Writing. Cc kỹ năng thi của TOEFL iBT thực hiện trn my tnh.

Lệ ph thi: 200.000vnd.
Học vin của trung tm hon ton miễn ph.

Cng bố điểm thi: Sau kỳ thi 1 tuần, th sinh sẽ nhận được kết quả qua địa chỉ email hoặc điện thoại.

Đăng k: Cc bạn c thể đăng k qua điện thoại (844) 3 556 2212/ 0904.305.097. Hoặc qua địa chỉ email alphabest@alphabestedu.com. Hạn đăng k trước ngy 08/04/2010. Khi đăng k, th sinh cần ghi r nhưng thng tin sau:
1. Họ v tn
2. Số điện thoại
3. Địa chỉ Email
4. Ngy thi dự kiến (kỳ thi thật của cc bạn)

Đặc biệt, trong kỳ thi thử ny, th sinh đạt kết quả cao nhất sẽ nhận được hỗ trợ 10% lệ ph cho lần thi thật gần nhất.

Thng tin chi tiết:
Web: www.alphabestedu.com
Hoặc: Số 25B, ng 83, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, H Nội.
Tel: (844) 3 556 2212/ 0904.305.097


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group