englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Trường, trung tm English >> ESL School - English as Second Language

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: webmaster
 member
 ID 13522
 Date: 08/06/2006


ESL School - English as Second Language
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Trang Web của Hội Đồng Anh với mục đch l tạo ra một sn chơi cho mọi thnh vin của BC từ hơn 100 nước trn thế giới ni chuyện, trao đổi học tập. Một trang rất hay để học tiếng Anh qua cc bi kiểm tra trực tuyến, cc cu chuyện, jokes, bi ht...
http://www.learnenglish.org.ukgp kiến
 Reply: songtu
 member
 REF: 88348
 Date: 10/21/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
thank you very much, this link have lots of activities. I spend lots of my timnde playing around. hope everybody look at it...have fun


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group