englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Phương php học tiếng Anh >> Effortless English - tải trọn bộ 6 DVD phương php học tiếng anh giao tiếp

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: daocham
 member
 ID 24536
 Date: 08/28/2017


Effortless English - tải trọn bộ 6 DVD phương php học tiếng anh giao tiếp
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Effortless English l phương php học tiếng anh giao tiếp phản xạ của tiến sỹ A.J Hoge. Đy c lẽ l phương php rn luyện giao tiếp tiếng anh c mức thnh cng cao nhất ở người Việt Nam, tnh đến thời điểm hiện tại.

Phương php ny đang được p dụng tại nhiều trung tm đo tạo tiếng anh. Nếu bạn c nhu cầu tm hiểu v thử nghiệm, hy download 6 DVD Effortless English nh!

Chc bạn thnh cng!

http://ebooks.edu.vn/tai-lieu-tieng-anh-giao-tiep/effortless-english.html
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group