englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Phương php học tiếng Anh >> NNG CAO SPEAKING - LISTENING- PRONUNCIATION TẠI NH VỚI MR NATE

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: annaphile
 member
 ID 18537
 Date: 11/27/2010


NNG CAO SPEAKING - LISTENING- PRONUNCIATION TẠI NH VỚI MR NATE
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Em đang cần thm bạn tham gia lớp học anh văn giao tiếp tại nh với thầy gio người Mĩ. Học ph 100k/1 buổi. Học tại đường KỲ ĐỒNG, QUẬN 3, TP.HCM. Mỗi buổi học 5 IDIOMS, 5 VOCABULARY v PRONUNCIATION sau đ sẽ chuyển sang TOPIC. Một nhm 5 học vin. Phng học c my lạnh.
ANH/CHỊ c nhu cầu học lin lạc em số điện thoại ny nha 0916377814. Em tn Phi.


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group