englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> QUEN THUỘC

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thinhan
 member
 ID 24616
 Date: 03/30/2020


QUEN THUỘC
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
QUEN-THUỘC


C những con đường quen thuộc cũ
Từ ngy đi lứa mới yu nhau.
Tc nng phủ xa ln vai g,
Tiếng ni người thương qu ngọt-ngo.

Những chuyện khng đề, khng đon được,
m ny chưa hết, tiếp đm mai.
Cổng nh chặng ấy quen khng khp
Lũ ch tun theo cứ sủa hoi.

Mắt ngước nhn ln trăng thng tm,
Nhn trăng trong đy mắt giai-nhn.
Mỗi hồ nước đọng, từng m đ,
Thuộc hết đường đm dưới bước chn.

Tay nhỏ ngang my che nh chi,
C c con gi lng văn-bi,
Bng-khung một pht hồn trinh-nữ,
Chừng mộng ngy mai, mộng với ai...

Những buổi về khuya sương xuống lạnh;
Dưới mưa bước nhỏ vẫn thư-nhn;
Gốc cy thủ-thỉ bn tường gạch:
C+cậu vui đời nhất thế-gian!

Ai chẳng từng ghi bao kỷ-niệm,
Tuổi xun dan-du những con đường!
Nhưng rồi... hướng chuyển, thuyền xoay li,
Đường cũ người xưa cch mấy phương...
*
Lu lắm, hm nay về nẻo thuộc,
Chng mnh sống lại thuở hai mươi;
Sau lưng tiếng ch a theo sủa,
Chồng vợ nhn nhau ngặt-nghẽo cười.

Thuở ấy n-tnh m gy đổ,
Lng no thanh-thản tối hm nay:
i trn đường cũ đầy quen thuộc,
Trời rộng gh trong bốn cnh tay...

THANH-THANHFAMILIAR

There are paths and persons known to each other
Since the couple began to date one another.
Her hair flowing over his shoulder used to rejoice;
And how sweet did sound the sweethearts voice!

Unexpected chats though without themes were bright
And thus continued endlessly night after night.
The gates usually were not shut at that section:
Unchained dogs followed us, barking to no objection.

Covering her sight from the dazzle with a small hand,
There was a schoolgirl with homework gone bland;
Stirred in her innermost virginal soul of a gal,
She seemed to dream a moment of some future pal.

Here tonight to this old path familiar since long ago
We are coming back to revive our youth glow.
Husband and wife at dogs barking and running after
Look at one another, convulsed with laughter.

Were our love in those green days let to disappear,
How could we have our easy mind in this night sphere:
We walk on the old path of familiarity permanent
And embrace in our four arms the wide firmament...

English version by THANH-THANH
Thanh-Thanh.com

gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group