englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> TIẾNG ST I TNH

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thinhan
 member
 ID 24615
 Date: 02/13/2020


TIẾNG ST I TNH
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
TIẾNG ST I TNH


Anh yu ơi! em gom hết my trời
In vo đấy một tnh yu bất diệt!

C những buổi nhn my trời xanh biếc
Tự hỏi mnh c đng hay đang mơ
Một tnh yu chợt đến khng đợi chờ
Biết c phải thong qua hay chắc chắn?

Kẻ sa mạc gặp cơn mưa may mắn
Biến kh cằn thnh ruộng đất ph nhiu
C nn nghe theo si nổi thật nhiều?
Hay đ chỉ l điện trời chớp nhong
Chợt bừng ln, lẫy lừng trong một thong
Để tắt liền, rơi vo mi m u
Cho con tim quằn quại trong ngục t
Những song cửa v hnh nhưng kh thot!

Anh yu ơi!
Mở cho em cả khung trời bt ngt
Để em thờ một l tưởng tnh yu...

HOA ĐỘLOVE AT FIRST SIGHT


I want to amass, darling, all clouds in the sky
To imprint in it a First Love forever to reify!

Many a time I contemplate the horizon blue
And ask myself if it is truth or dreamy dew?
This love has happened without expectation;
Is it a dead certainty or a quick evaporation?

I feel like a dry desert luckily receiving rain
To turn a torrid terrain into a fertile domain.
Should I respond in full swing to my heart
Or consider it a lightning flashing like a dart
That bursts out, glorious but brief as a spark,
Then dies out and sink into the infinite dark
For my heart to writhe, in its prison to lout
To invisible railings impossible to get out.

Oh my lover!
Open up the whole immense heavens real
So that I can worship my love, the ideal!...

Translation by THANH-THANH
Thanh-Thanh.com


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group