englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> TI TẠ ƠN

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thinhan
 member
 ID 24613
 Date: 11/27/2019


TI TẠ ƠN
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
LỄ TẠ ƠN


Tạ ơn trời Phật đoi thương con
Du bể bao phen vẫn sống cn
Ngước mặt nhn đời khng hổ thẹn
Hiếu trung giữ vẹn tấm lng son

Tạ ơn Tổ Quốc Việt Nam yu
n huệ cho con đ qu nhiều
Hơn bốn ngn năm trang sử Việt
Ho hng bất khuất biết bao nhiu

Tạ ơn Cha Mẹ hạ sinh con
Nui dưỡng dạy răn được vẹn trn
Điều phải biết theo, sai biết trnh
Cng ơn Cha Mẹ lớn ty non

Tạ ơn tất cả khắp xa gần
Dng họ, gia đnh, bạn hữu thn
Đ mến thương ti trong cuộc sống
Cho đời đẹp mi tựa ma Xun

Tạ ơn nước Mỹ, nhn dn Mỹ
Mở rộng vng tay đn thế nhn
Cứu gip bao người trn Thế giới
Mầu da chủng tộc chẳng hề phn

Tạ ơn Sư Trưởng, qu C, Thầy
Tr tuệ cho con tự bấy nay
n đức khai tm trn qu ấy
Đ đủ hnh trang cuộc sống ny.

TỪ PHONGTHANKSGIVING


Thank you,Nature,the Buddha who have pity on me
So that from so many vicissitudes of life I am free;
Raising my eyes to look at anyone without shame,
Filial piety and loyalty kept, I've attained my aim.

Thank you, my beloved Vietnam fatherland
For lavishing your favor on me, I understand,
Over four thousand years our history inheritable
How many examples magnanimous, indomitable!

Thank you, my kind parents who gave me birth
Brought me up, educated; proud to be on earth,
I know the evil to avoid, with the good to comply:
The credit is due to them, the merit mountain-high.

Thank you, everybody everywhere far and near,
My lineage, my family precious, my friends dear
Who have been fond of me in this life in chime,
Our existence is always beautiful like springtime.

Thank you, America, the Americans humane
For receiving with wide arms people mundane
Rescuing, relieving on the globe so many a soul
Not distinguishing race, color, just those in dole.

Thank you, Abbot, my Master, each bonze, nun
For giving me Wisdom long since well done.
Your rich graces to develop my mind wakerife
Have provided me with enough luggage in life.

Translation by THANH-THANHgp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group