englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> NGỌN NẾN

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thinhan
 member
 ID 24597
 Date: 03/25/2018


NGỌN NẾN
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
NGỌN NẾN

Đ bao lần ti ngắm nhn ngọn nến
Sng bừng ln trong bng tối đm đen
Ngọn nến mảnh mai, thn nến yếu mềm
Vẫn thắp sng tim mnh thnh ngọn lửa

Dẫu thời gian tri, nến khng l n nữa
Sẽ ngắn dần v lệ ứa quanh thn
Nến vẫn chy ln, tự đốt chnh thn mnh
Cho ngọn lửa m khng hề nuối tiếc

C phải chăng v qu yu, mnh liệt
Hay ngy thơ, khờ dại cũng v yu?
D biết đớn đau, sẽ phải khc thật nhiều
Nến vẫn nguyện hết mnh để tnh yu chy sng

Dẫu thắp chỉ một lần, một lần thi rất ngắn
Hay sẽ chy cả đời chỉ bởi một tnh yu
Hay dẫu c yu, dẫu trải qua rất nhiều
Nhưng cuộc sống thiếu tnh yu: v nghĩa...

DUY VĂN H ĐNH HUY


MY CANDLE

There have been many a time my candle I admire
That flares brightly in the night darkness to get afire.
Its wick is so slender, its trunk so tender
But it still lights up its own heart a flame to render.

Though through time, the candle itself is no more,
Shortening, tears running round its body, but no sore.
It still burns, burns itself, continues to blaze
For the flame's sake without regret to be ablaze.

Isn't it that because of loving too much, vehemently,
Or being naive, credulous owing to love evidently,
Even aware of agony, it still has to weep to behove
So it keeps volunteering to burn out for love.

In spite of burning only once, a very short time,
Or all its life being burnt only because of love prime,
It still does love, though much ill experience brought,
For, if not, if life lacks love, life will mean naught.

Translation by THANH-THANH


http://LeXuanNhuan.tripod.com/Poet.html
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group