englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> TRONG GI SỚM

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thinhan
 member
 ID 24596
 Date: 03/25/2018


TRONG GI SỚM
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
TRONG GI SỚM

Trong gi sớm cuộc hẹn h cảnh khc
Rạch sậy lau che kn chiếc thuyền cu
Dnh nguyn em hưởng nguyn vẹn tnh đầu
Đang trượt t qua cuộc tnh nhục cảm

i thế sự, i cuộc đời bụi cm!
C nghĩa g bằng dng hiền tnh yu?
Tri cấm dnh người dm bạo, dm liều
Ta hoan lạc thường c ngoi cổ tch.

Hai thn thể trần truồng cng quấn qut
Nụ hn nồng, mi ham hố cơn say
Chồi nhn sinh gay gắt đỏ, giương di
Cứ hăm hở chui huyệt su khoi lạc.

Trong gi sớm m mng chng thật st
Em lắng nghe thn ngn lửa từng cơn
Chng vẫy vng, thọc ngoy thật su hơn
Cng bay bổng ln thin đường cảm gic

Trong gi sớm nhựa tnh chng thơm ngt
Tun vo em từng đợt qunh v trơn
Em tặng chng những vết mu tươi son
Khi chng sống bản năng con th đực

HỒ TRƯỜNG ANIN THE MORNING WIND

In the morning wind our date turned into a new scene.
The fishing boat hid behind the canal's reeds as screen,
To reserve only for me to enjoy my whole first love
That was sliding into the carnal desire above.

Oh, affairs of this world: life is full of dust!
What has more meaning than love surrender, trust?
The forbidden fruit is for the one who is daring;
Pleasure often occurs outside the traditional bearing.

Our two stark naked bodies each other cuddled;
Kisses were passionate, lips greedy in a state fuddled;
His life bud grew crimson, to the utmost spread,
Kept on gliding headlong into my delight hole its head.

In the morning wind, holding his buttocks tight
I felt my body steaming hot each fit at its height.
He acted at will, pricked, deeper and deeper thrust;
Both of us soared into the sensual paradise as a gust.

In the morning wind his sweet-smelling love sap
Spurt, condensed and slippery, flowing into my gap.
I gave him vermilion blood stains fresh though mute
While he expressed himself by instinct as a male brute.

Translation by THANH-THANH


http://LeXuanNhuan.tripod.com/Poet.html
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group