englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> BI THƠ TRƯỚC GI ĐNG

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thinhan
 member
 ID 24595
 Date: 03/25/2018


BI THƠ TRƯỚC GI ĐNG
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Bi Thơ Trước Gi Đng

Ti viết bi thơ trước gi đng
Gởi về đu? anh đon ra khng?
Về c m đỏ - khăn qung tm?
Khng phải đu anh, những chuyện lng.

Phương ấy chiều nay gi lạnh về
Mưa dầm - gi lốc một trời qu
M gi chn bấm trn nền đất
Tơi, nn lom khom men rặng tre.

Cuối thn heo ht mi tranh xơ
Bếp ẩm - ngy mưa khi tỏa m
Tay cng ai về hơ vội lửa
Cột tre - o mng, giọt tơi thưa

Đn thắp ln rồi! Cơm bắc ra
Loanh quanh chỉ những mắm, dưa, c
Chiều nay - chợt thấy đời v dụng
Nghe gi lng thm gợn xt xa.

HUY TRM

In the Wintry Wind

I am writing a poem in the wintry gale.
Where to send it to? There, can you guess?
That rosy-cheeked, the purple-scarf frail?
No, buddy! It is about my heartfelt distress.

Cold wind blows in that place, this evening
Homeland in swirl constant is the rain.
With clayish ground old mom's feet cling;
Palm-leaf hat and coat by the bamboo chain.

Under the ragged thatched roof, in mire,
Smoke from humid fireplace makes her glum;
Back home, her man warms hands on the fire;
His wet coat drips from the bamboo column.

Then the lamp is lit! And the dinner served:
Always are pickles, sauce, same and again.
How life this evening is felt useless, unnerved;
Listening to the wind causes my heart to pain.

Translation by THANH-THANH


http://LeXuanNhuan.tripod.com/Poet.html
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group