englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> TRONG MƠ

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thinhan
 member
 ID 24594
 Date: 03/25/2018


TRONG MƠ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
TRONG MƠ

Ngoi song ta đứng ngẩn ngơ
Bn song em vẫn thờ ơ lạnh lng
Tiếc g một nụ mi hồng
Một tia mắt ấm m khng trao mời?
Để ta lạc lng giữa trời
Nắng vng từng giọt r rời pha phi.
Bn ny ta vẫn đơn ci
Ngẫm buồn thn phn nổi tri thng ngy
Đm về uống rượu thật say
Ngỡ như em mở vng tay đợi chờ.
Th thi em cứ thờ ơ
Cn ta, ta sống trong mơ một mnh!

L TỐNGSOLITARY DREAMS

Outside here I was standing, an astounded fool;
Behind the window-frame you remained cool.
Why to spare just a smile on your lips, rosy, tender?
Why to save even an warm regard, not to render?
So that I myself felt lost in the inapposite place
With each yellow sunbeam in a withering space.
On this side I have still been always alone
Reflecting upon my plight, a plankton grown.
Every night I rely on wine to booze gee!
To imagine your opening arms intended for me.
Well, do continue to be chilly in the extreme!
As for me, I live my life in each solitary dream!

Translation by THANH-THANH

http://LeXuanNhuan.tripod.com/Poet.html
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group