englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> DĨ VNG

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thinhan
 member
 ID 24593
 Date: 03/25/2018


DĨ VNG
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Dĩ Vng

C một dạo lm thơ
Vẽ vời v ht, ma
Tưởng đời đẹp như mơ
Mộng trn như ước muốn

Tri chưa chn thời xanh
Trch mnh khờ vội cắn
Quả chin c loại chua
Giận đời sinh g lắm!

Ngẫm lại nỗi phong trần
Chai lng thơ ca hết
Thực tại ci thế nhn
Tim lạnh lng, mộng chết!

Tm về hương phấn cũ
Lạ lng ta hay ai?
C thời xưa con gi
Đi qua một bước di!

L Mai

The Old Times


There had been once I wrote rhymes,
Painted pictures, sang songs, & danced oftentimes.
I thought that life was as beautiful as dreams,
Imagination so whole like aspired beams.

The fruit being not ripe in its rawness unfit,
I blamed myself for being nave to hurriedly bite it.
Even certain species though ripe but still sour,
I held it against life for creating so many sorts dour.

In pondering on the ups and downs,
My heart grew callous, liquidating poetic grounds.
Reality was a human world, dusty space,
Soul cold, all visions succumbed bad, base.

Now that I try to search back for my green grace,
How strange! Is it myself or anothers face?
Oh, I did have in the past a fine maiden existence;
However, it has stridden over such a long distance.

Translation by Thanh-Thanh

http://LeXuanNhuan.tripod.com/Poet.html
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group