englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> NHỚ ƠI

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thinhan
 member
 ID 24591
 Date: 03/25/2018


NHỚ ƠI
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
NHỚ ƠI

nơi no l chỗ tận cng
cho lng ngưng lại điệp trng nhớ ơi!

từ su mi rạ ru đời
từ trong dng sữa mớm lời nui thn
từ em ướm lụa bn sng
từ trăng vng rực cnh đồng la thơm
từ Bun lửa hội bập bng
từ ching trống dậy ni rừng Ty Nguyn
từ nguồn cội tới hồn thing
mun ngn mạch chảy qua miền nhớ ti
khng bao giờ nỗi nhớ vơi
về qu hương mẹ suốt thời lưu vong

khng nơi no, chỗ tận cng
để lng ngưng lại điệp trng nhớ ơi!

CAO NGUYN


ELEGY

Where is the terminal end
For my heart to stop nostalgia that would extend?

From Mom under the thatch roof who lulled me;
From her breasts that fed my body in glee;
From the girl on the riverside who tried silk yield;
From the yellow moon over the fragrant rice-field;
From the highland hamlet fest with flickering fire,
Gongs and drums' echoes from forests that aspire;
From the somatic source to the sacred soul
With thousands of streams thro my nostalgic hole.
Never will ever cease my longing for
My dear motherland deep in all my exile's life core.

There is nowhere the terminal end
For my heart to stop nostalgia that would extend!

Translation by THANH-THANH

http://LeXuanNhuan.tripod.com/Poet.html
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group