englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> SNG THỜI GIAN

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thinhan
 member
 ID 24581
 Date: 01/28/2018


SNG THỜI GIAN
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Sng thời gian

Ngy xưa mộng ước ta nhiều lắm
Ta ước lm vua cả thế gian
Ta muốn lm quan, ngi tể tướng
Lớn khn ta chỉ đứng che tn!

By giờ mộng ước ta đu nhỉ?
Triều đại ta mờ lớp phế hưng
Dinh thự ta ka căn gc hẹp
Qun hầu phạm thượng mặt nhơn nhơn.

Mộng vỡ, vương triều ta đ mất
V em, hong hậu chẳng hồi cung
Ta cn để lại g khng nhỉ?
Thnh quch ru phong dấu bụi hồng.

Hm nay buồn qu khơi dng đục
Thấy bng ta chm đy vực su!
Lũ quạ đen chờ ta nổi xc
Rnh lm tấy lại những cơn đau.

Ta lớn khn rồi vẫn trẻ thơ
Hồn nhin nuối mộng thuở no xưa
Lu đi ta vẫn xy trn ct
m tri tim người đứng ngẩn ngơ!

Vương Đức LệTime Waves

I had many dreams while I was still young:
To be king of the world even corners far-flung,
Or chancellor, a mandarin of rank loftily high
But now, grown-up, I am only an orderly guy!

Nowadays, where are my wishes going to at all?
My reign has already waned thru rise and fall;
My palaces are reduced to this attic narrow;
With guards irreverent, uncivil, just to harrow.

Disillusioned, my dynasty collapsed at a blow;
And you, the queen, did not return to the chateau.
Whatever have I left in that nave past drear?
Oh, only mossy castles, vestiges of mans sphere.

Today, too sad, I stir the dim stream to reminisce
And see my shadow sink deep down the abyss!
The black crows are awaiting my corpse to rise
For them to tear the blots and for me to agonize.

Although an adult, I still remain a little child,
Innocently nurture dreams of old times so mild;
I still continue to build vainly lordship on sand,
Embracing the human heart amazedly to stand.


Translation by Thanh-Thanh

http://LeXuanNhuan.tripod.com/TacGia.html
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group