englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> BẢN THN

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thinhan
 member
 ID 24580
 Date: 01/28/2018


BẢN THN
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Bản Thn


Ngồi trng từng giọt mưa rơi
m m tiếng vọng trăm trời cổ xưa
Trong ti chầm chậm pht giờ
Rơi mun tiếng vọng ơ hờ nẻo thn.

Đời i thể phch hao dần
Hoang mang tn mộ, linh thần vụt bay
Ta rơi nằng nặng từ đy
Trong khng bụi cũng tri đầy mộng m.

Ngoi kia dơi lưới chiều về
Vy mun vũng lệ trời t mu hồng
Lưới mau đy nặng hong hn
Chn tay mỏi rủ tm hồn mỏi theo.

Ngồi trng cổ tch bay vo
Mung đi th lại rừng treo mối sầu
Rụng dần thi rụng về đu
Chơ vơ miếu cổ m đầu tượng thưa.

Ngồi trng tc trắng từng giờ
Chn nhang bụi mọc ta thờ một ta.

Vin Linh
Of My Self

I am sitting here to watch each drop of rain,
Mild echo of hundreds of ancient skies to regain.
Slowly within my innermost each minute, hour,
Thousands of repercussions indifferently lour.

Oh life! body and soul have worn out stepwise;
Grave faith fuddles, the holy deity away flies.
Therefrom I fall down and feel slightly heavy;
In the air even dust also drifts dreamily already.

Out there, flitter-mice wing in nets in eventide
Cover myriad tear puddles the azure blood dyed.
The webs sweep, bottom weighty with dusk due,
All limbs exhausted, my heart gets tired too.

I sit here to watch historic vestiges whiz away,
Birds leave, beasts come, sorrow forests display,
Things gradually fall, drop. Where are they due?
A derelict antique fane to hold each sparse statue.

Sitting to watch my hair grow grey hourly lonely,
Joss-stick bottoms get dust, I worship myself only.

Translation by Thanh-Thanh


http://LeXuanNhuan.tripod.com/ThanhThanh.html
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group