englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> CHUYỆN MA ĐNG

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thinhan
 member
 ID 24579
 Date: 01/28/2018


CHUYỆN MA ĐNG
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Chuyện ma đng

Thi nhắc lm chi những chuyện sầu
Khi lng chua xt trắng thương đau
Bao nhiu miền cũ vời xa ấy
Buồn lắm ti no qun nổi đu

Lối ng người đi đ cỏ mn
Cu nguyền thu đ hẹp khng gian
Hồn nghe vừa dậy ma vui cũ
Định ni, lời xem qu ngại ngng

i gi may về động dấu chn
Trời xưa my vẫn rộng như lng
Sn chiều chao nhẹ dăm tờ l
V khi sương về cuộn cnh song

L thư xanh mt hoen mu lệ
Đi cnh hoa vng p tả tơi
Bấy nhiu c đủ cho người nhớ
M thấy lng như muốn ngậm ngi

Đ bảo rằng khng kể chuyện sầu
Dối lng cho dịu cht thương đau
Nhưng ngy đng đ ti cn thấy
Nn cố qun m qun được đu

NH CA


The Winterly Story


Well, what should I recall the sad stories for
While my heart is still full of dolor, why more?
How many of those old far-away so unkind
Alas! I havent been able to erase from my mind!

The grass had worn under your feet in persistence
And your promises had shortened the distance;
I felt in my soul the old merry season to arise,
Intending to speak, but scrupled through tries.

Oh the autumnal breeze moved the footprints alright,
The old skys clouds were still ample as my plight.
Some leaves softly swung in the evening courtyard,
And smog blurred outside my windows barred.

The blue love letter was stained, the color of tears;
A few pressed yellow flowers tattered through years.
Are those tokens sufficient for one to conceive
So that my innermost feelings seem to grieve.

I told myself the sad stories no longer to relate
(Just deceived my heart, tried the pain to abate!)
However, that winter I did still feel the past span;
That is why the more I try to forget the less I can.

Translation by THANH-THANH

http://LeXuanNhuan.tripod.com/Poet.html
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group