englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> TI TIN

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thinhan
 member
 ID 24564
 Date: 11/18/2017


TI TIN
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
TI TIN

Ti tin Dẫu biết bao lần
Niềm tin đem đặt vo lầm lỡ đau!
Lng người khi cạn khi su
Lng ti tự trch bể du khn lường...

Ti tin Dẫu dại vẫn thường
Tri tim trt cạn mới tường đục - trong!
Ngọt - Chua - Đắng - Xt - bao lần
Nhận như Huệ phước của trần gian chia...

Trần gian đến tạm sau về
Tm tư chẳng vướng những bề bộn chi!
Ti tin Chẳng hối tiếc g
Cn tin ti vẹn nguyn v ti tin!

L MAI


I BELIEVE

I do believe although on many an occasion
I put my belief in a wrong place such abrasion!
Peoples mind is now deep and then shallow;
My heart only blames itself for being so callow.

I still believe commonly I am still nave,
Only know, after my soul showed, morn or eve.
Many times, sweet and sour, bitter and tart,
I receive as a blessing to me life has to impart.

To this world I came momently and will leave;
My bosom is not jumbled nothing to grieve.
I thus believe without any bit of repentance
That I am whole, because I believe it a sentence.

Translation by THANH-THANH


http://LeXuanNhuan.tripod.com/ThanhThanh.html
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group