englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> KHC SNG CẦU

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thinhan
 member
 ID 24563
 Date: 11/18/2017


KHC SNG CẦU
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
KHC SNG CẦU

Khc Sng Cầu! Khc Sng Cầu!
Ta về kiểm lại mối sầu ngy xưa
Vẫn cao cao những thn dừa
Phất phơ ngọn vẫy như vừa nhận ra

Ừ, người năm cũ l ta
Cảnh quen cn nhớ, người xa qun người
Mấy ma lũ bến lở, bồi
Vẫn trơ lối ct giữa trời hong hn

Trn cầu ta, khch qua đường
Khuất vườndưới ấy mi trường ngy xưa
Người xin chuyển phố, được chưa?
C cn g thước bẹ dừa quanh quanh

By giờ điểm lượt danh thnh
Sớm khng hay lại để dnh mai sau
Trắng tay, ta chẳng g đu
Vẫn lơ ngơ tựa buổi đầu gặp ai

Con sng ma cạn vẫn di
Chẳng tri đi, nỗi u hoi mnh mng

L MAI


OVER SNG CẦU

Theres Sng Cầu! That span of bridge yonder
Brings me back on the past sorrow to ponder.
The coconut trees being still tall in their row
As if recognizing me, waggle to wave hello.

Yes, the old years one is myself here, acumen.
Sights still remember, human off forgets human.
With one side fell in, the other extended, the river
Still keeps a lonely sand path in dusk to deliver.

Over the bridge here, now is a passer-by so cool;
Down there hidden by the garden the old school.
Transfer request was approved or broke down
To continue feruling with coconut ocreas around?

Now that the exam has been passed, laurels won,
Does it soon or again reserves for a future to shun?
With empty hands, I have been and have nothing,
Still confused like the first time I met that being.

The river in shallow seasons still remains long;
Stagnant, my immense sadness stays a torch-song.

Translation by THANH-THANH


http://LeXuanNhuan.tripod.com/Poet.html
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group