englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> ĐỜI CHAN HA NHỮNG TIN YU

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thinhan
 member
 ID 24562
 Date: 11/18/2017


ĐỜI CHAN HA NHỮNG TIN YU
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
ĐỜI CHAN HA
NHỮNG TIN YU

C một gia ti của ti đu đ
Trần gian cn giữ hộ chưa trao
Sống yn tm ti tin ti giu c
Khng g lo khốn kh ở chim bao.

C khối chn tnh xẻ chia ẩn khuất
Vẫn n cần theo di suốt ngy đm
Vẫn vỗ về đm đm ti ngoan giấc
Khng g lo hạnh phc ở kề bn.

C một người yu ti ti yu sẽ đến
Sẽ đi cng tận cuối nẻo đường kia
Rất dịu dng trao ti ngn thương mến
Khng g lo cơn c mộng phn la.

C những an thần vị ti ngự trấn
Những tai ương dừng lại,chẳng gieo điều
Ti vẹn nguynkhng ai người gy hấn
Đời chan ha đy đ ngợp tin yu.

L MAILIFE IS BATHED IN
TRUST AND LOVEThere is an inheritance for me somewhere,
The world has kept, of it for me to take care.
Sensing secure, I believe I am wealthy wholly;
Nothing to worry Poverty is in dreams only.

There is a lot of hidden feelings true and right
To share and kindly follow me day and night,
And still comfort me in every sound sleep;
No anxiety happiness is close by and deep.

There, the one who loves me, I love, will come,
Accompanying me on that far way as a chum,
Sweetly giving me thousands of fondness fair;
Nothing to fear the separation nightmare!

There are peace angels for me who do reign
To stop disasters from sowing seeds of pain.
I remain intact no hawk, everyone is a dove:
My life everywhere is bathed in trust and love.

Translation by THANH-THANH


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group