englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> XIN ĐỔI KIẾP NÀY (tác giả 14 tuổi)

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: thinhan
 member
 ID 23428
 Date: 04/22/2017


XIN ĐỔI KIẾP NÀY (tác giả 14 tuổi)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
XIN ĐỔI KIẾP NÀY (tác giả 14 tuổi)

Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hóa thành cây.
Thử những nhát ŕu rạch sâu da thịt.
Trong biển lửa bập-bùng thử sức ḿnh cháy khét,
Thử chịu thói độc-tàn, thử sống kiên trung.

Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hóa ruộng đồng,
Thử nếm vị thuốc sâu, thử sặc mùi hóa chất.
Thử chịu băo giổng, thử sâu rầy, khô khát,
Thử ngập mặn, triều cường, núi lửa, sóng thần dâng.

Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hóa đại dương,
Thử dầu loang hắc nồng, mùi cá trôi hôi thối,
Đau v́ kiệt tài nguyên, khổ v́ không biết nói,
Thử biết gồng ḿnh, thử quằn quại đứng lên.

Nếu đổi được kiếp này, tôi xin làm không khí,
Thử khói bụi ngày đêm, thử ngột ngạt trưa hè,
Thử không c̣n trong xanh v́ lũ người ích kỷ,
Thử tiếng ồn đinh tai, thử cái chết cận kề.

Tôi làm ǵ đây? Khi vẫn kiếp con người!
Tôi nhận về bao nhiêu? Tôi lấy ǵ trả lại?
Tôi phá hoại những ǵ? Tôi đă từng hối cải?
Xin đổi được kiếp này...! Trời đất có cho tôi???

NGUYỄN BÍCH NGÂN


MAY THIS LIFE CHANGE

I wish to be a tree, if this human life may change,
To test the axe hack my body deeply at any range;
In the flickering fire sea, taste myself burnt smelling;
Suffer dictatorship; try to live loyal against quelling.

If this human life may change, I wish to be a field,
To bear pesticides; choke to reek of chemicals sealed;
Sustain storms, stingers, caterpillars, even drought;
Abide saline flow, floods, volcano, tsunamis that rout.

To be an ocean, if this human life may change, I wish
To stand strong oil spread, malodorous drifting fish;
Grieve at exhausted resources, sad I am unable to say;
Make efforts to strain; writhe with pain to rise my way.

I wish, if this human life may change, well, to be air
To essay forever smoke, dust; stifling noons to bear;
Challenge stuffy atmosphere caused by selfish gangs;
Brook deafening noises; stay Death that ready hangs.

Still being in this human life, what shall I have to do?
How much have I received? How to repay? To who?
What have I destroyed? Repentant have I ever to be?
To change this life! Will Mother Nature satisfy me?

Translation by THANH-THANH


góp ư kiến
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group