englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> CHỈ BIẾT L THƯƠNG

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thinhan
 member
 ID 23427
 Date: 04/22/2017


CHỈ BIẾT L THƯƠNG
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
CHỈ BIẾT L THƯƠNG

Thương v chỉ biết l thương
Lm sao đo được con đường ta đi
Ngy xưa tuổi dại xun th
By giờ mộng mị đi bờ ru phong

Kiếp người dẫu c long đong
Vẫn cn đy cht tấm lng thủy chung
Ni lm chi chuyện tương phng
Cho thm đau nhức một cung nhạc sầu

Lầu trăng tiếng hạc về đu
Vời trng chỉ thấy một mầu hư khng
Nước cn xui mi dng song
Tnh cn ray rứt ngng trng từng giờ

Nhiều khi ci nhớ vu vơ
L cơn mưa đổ bn bờ quạnh hiu
L gi mt vọng tiếng tiu
L ti đứng giữa hai chiều yu thương

Tc mai sợi tc vấn vương
Ai người chờ đợi bn đường hoi mơ
Ai cho ti dệt vần thơ
Ươm tnh chn mọng m chờ kiếp sau

Thương v chỉ biết l thương
Ny con chim nhỏ mau mau ht cng
Ht rằng trn ngọn sầu đng
C người vẫn nhớ vẫn trng một người

KIM THNH

I ONLY KNOW I LOVE

I love and that is what I only know.
How to measure up the way we go?
In the green years innocence was on throne;
Today dreams see the sides moss-grown.

In spite of human daily life being hard,
There still is here a loyal heart to guard.
Although one cannot mention to reunite:
That is upon my sentiments more to smite.

my moonlit boudoir came a crane sound,
I looked towards but saw nihility around.
Under the bridge water continues to flow,
My expected love to anxiously uneasy grow.

Many a time my pointless missing in mind
Was a rain my dry forlorn hedge could find,
Or a fresh wind bringing echoes of a flute:
It is myself before two ways, which route?

My side-whiskers to be fondled do deem,
But who is on the roadside to vainly dream?
Anybody helps me compose my rhyme
To nurse ripe my love to await next lifetime.

Loving and implicitly to be loved desiring,
Oh this baby bird, sing with me inspiring.
Let us sing: on top of the sad winter above
There still is one to miss, long for her love.

Translation by THANH-THANH

http://LeXuanNhuan.tripod.com/Poet.html
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group