englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> NỤ HN ĐẦU

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thinhan
 member
 ID 23403
 Date: 03/08/2017


NỤ HN ĐẦU
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
NỤ HN ĐẦU

Lần đầu ta gh mi hn
Những con ve nhỏ hết hồn ku vang
Vườn xanh cỏ biếc trưa vng
Nghn cy phượng vĩ huy hong trổ bng

Trn mi ta vạn đa hồng
Hn em trời đất một lng chứa chan
Tiếng cười đu đ rn tan
Nụ hn ngy đ min man một đời

Hm nay chợt nhớ thương người
Tiếng ve ma cũ rụng rời vai anh
Trưa vng cỏ biếc vườn xanh
Mi ai chn đỏ đầu cnh phượng xưa.

TRẦN DẠ TỪ


THE FIRST KISS

When my lips landed on yours to kiss the first time,
The little cicadas out of their wits startled in chime.
Around was blue garden, green grass, yellow noon;
Thousands of flamboyants blossomed as a boon.

On our lips millions of roses seemed to bloom;
Sky and earth unanimously suffused with a boom.
Somewhere, everywhere clanged peals of laughter:
That days kiss has so existed everlasting thereafter.

Today I suddenly recollect it to compassionate her;
The old seasons cicada sound fell on my shoulder.
Yellow noon, green grass, blue garden so stanch,
Her lips ripening like flamboyants on the old branch.

Translation by THANH-THANHgp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group