englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> TA Đ LM LNG PH ĐỜI NHAU

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thinhan
 member
 ID 23339
 Date: 11/23/2016


TA Đ LM LNG PH ĐỜI NHAU
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
TA Đ LM
LNG PH ĐỜI NHAU

Cn trong nhau m dường như đ
Chỉ l dang dở đời nhau
C hẹn thề ln non xuống biển
Cũng chưa bước tới giấc chim bao.

Lau cho ro dng đm trăn trở
Ti đ lm tan vỡ đời em
Hy xem nhau như chưa gặp gỡ
Mai mốt rồi chắc sẽ dễ qun.

Nhưng tri tim th đu cửa nẻo
Để em khp mở giữa tay người
M nghe tiếng buồn rơi một thuở
Chỗ c lần em khc lẻ loi.

Cho đi mắt xanh thm mu cỏ
Em đi bỏ lại tc tơ nhầu
Th c bước vo chăn gối cũ
Cũng chỉ lm lng ph đời nhau

HƯ V
(Australia)

WE HAVE WASTED
OUR LIVES...


We are still inside ourselves but it seems as if
It is only to render our lives wastefully stiff.
We have sworn to rush thro jungle, up stream,
But we have not had to require that dream.

Washing dry the night tears of ponder, sting,
I repent having put your life on a downswing.
Let us consider it as if we have not met
So that in the future it will be easy to forget.

However, your heart is not a door to stands
For you to open or close among people's hands,
While I heard you once breathed out a moan
At the place where you had cried alone.

For your eyes to grow greener, color of grass,
You depart, leave our conjugal love's impasse.
Were we to re-enter the old connubiality,
It would also be our very lives' ephemerality.

Translation by THANH-THANH


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group