englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> TRI TIM B NHỎ V BỜ

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thinhan
 member
 ID 23338
 Date: 11/23/2016


TRI TIM B NHỎ V BỜ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
TRI TIM B NHỎ V BỜ

c thể một cht mưa l lng ti se sắt
c thể một cht nắng đủ hiu hắt cơn buồn
c thể đm thu nhưng ngọn đn khng tắt
c thể ngy tn ti tiếc nh chiều bung
c thể thương yu triệu lần chưa đủ
cho rất nhiều m vẫn nghĩ l chưa
c thể qun ai, qun rồi lại nhớ
m tri tim b nhỏ lại v bờ
i! Ci đẹp vạn đời ai hiểu thấu
ti ra đi khng biết lối quay về
đi cnh đập phập phồng trong mạch mu
muốn bay ra khỏi những tế bo kia
biết ơn hoa d biết rồi hoa rụng
tạ ơn my d biết rồi my bay
nhớ ơn đời d cho đời tn nhẫn
cm ơn Người d phụ phng đắng cay
v cm ơn Thượng Đế trớ tru thay!
đ cho ti cn được tri tim ny
tấm lng kia d chẳng ai cần n
ti vẫn đem trao tặng đến mun người.

NG TỊNH YN


MY LIMITLESS LITTLE HEART

It is likely that a little rain may wring my heart,
a little sun suffices to make my sadness smart;
Perhaps the night is late but the lights not off yet;
the day has ended but the sundown I still regret.
Love million times is not probably seen to offer;
very much given but thought not yet to proffer.
I can forget someone but then I again remember,
for my heart although little is a limitless ember.
Oh, beauty! through time who does comprehend?
I have departed but do not see the return trend.
My two wings in the blood vessels throb, beat,
As if they want off those cells to fly out, fleet.
I am grateful... to flowers (they will fall though),
to clouds (they will dissolve albeit, as I know),
to Life, notwithstanding cruelty being natural,
to Humans, in spite of treachery being connatural.
and to God, but whimsically, He is thus kind
to have granted me this sound soul, meek mind.
That honest heart, regardless of nobody's demand
I keep offering to everyone as my sociable stand.

Translation by THANH-THANH

www.Thanh-Thanh.com
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group