englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> M. M.

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thinhan
 member
 ID 23268
 Date: 08/19/2016


M. M.
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
M.M.

Thong đ 4 năm giờ mới gặp
Người th nhn đất kẻ nhn trời
Nhn đất ton đường ngang lối dọc
Nhn trời my trắng qu đi thi

Em qu 50 m qu đẹp
Nhn em sao giống nụ bng nhi
Anh chắc kho tu từ bao kiếp
Chiều tn qu độ nắng lai rai

Lu lu cũng ng nhau cht đỉnh
Ng xong lại hắt tiếng thở di
Đường qua lối cũ giờ đ khp
Thoảng cht hương xưa ngạt mũi rồi

Lai hương giờ cũng bay xung đuột
Nhn hoa rồi lại tiếc thương đời
Nước mắt vẫn rơi rơi nặng hạt
Tm hoi chả c mấy cơn vui

Mới đ 4 năm giờ mới gặp
Gặp rồi pht chốc lại đi nơi
Em c đi ging thơ nh nhảnh
Ti ko lưới chi đến hụt hơi

Chả phải sng Tương m vẫn nt...

CHU VƯƠNG MIỆN


M.M.

Now that we met again, four years had swiftly fled by;
One looked at the ground and the other at the sky.
On the ground were traverses and parallels in sight,
And in the sky, what sign? drifting clouds so white.

You are fifty but you are still a beauty specimen.
I glanced at you: you looked like a bud of jessamine.
I felt as if I had cloistered many previous lives before.
The afternoon grew late, the dragging-on sun hoar.

From time to time one has on the other his eye;
But after that little look there would be a long sigh.
The way to the old walk has already been closed,
The suffocative wafting former perfume I have nosed.

The odour of jessamine now has also away furled;
I look at the flowers to have regrets about the world.
Tears are still flowing down, in heavy drops falling;
Searching always but finding not any fit of joy calling.

Just four years had fled by, now that we met again;
To meet in an instant then each one's a separate lane.
You had written some lines of poetry of play full:
I've got short of breath trying the casting-net to pull.

It is not the River of Lovesick but there exists a bane...

Translation by THANH-THANH


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group