englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> CC CỐ NHN

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thinhan
 member
 ID 23245
 Date: 07/09/2016


CC CỐ NHN
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
CC CỐ NHN

Anh về, yu lại mu hoa cc
Rực rỡ bnh minh lộng lẫy xun
Cc đỏ, cc vng chen chc nở
Phương trời như thiếu cc tri m

Anh giữ trn tay hoa cc trắng
Một cnh đơn độc giữa ph vn
My, hoa cng thấy lng hoang vắng
Từ thưở người đi đ cch ngăn

Cố nhn cột tc bằng nơ tm
o tm lm xun chợt thong buồn
Chiếc nn bi thơ quai lụa tm
Hin cha cc tm nhuộm hong hn

Ảo gic say hoa xưa bt ngt
Chao i, ngy thng cứ xa dần
Hương gy mi nhớ, thơm ngo ngạt
Thanh sắc no thay cc cố nhn

CAO MỴ NHNOLD CHRYSANTHEMUM

Back home, I resume my love of chrysanthemums.
Red tansies, yellow tansies, do bloom as a whole
With their colors so radiant as when spring comes;
But this place seems to lack the flower of my soul.

I hold a white nice chrysanthemum in my hand,
The poor solitary blossom in this ephemeral state:
Clouds and flowers appear fallen in a forlorn land
Since my sweetheart and me are already separate.

The old lover used a purple tie to bind her hair rap;
Her violet dress suddenly caused spring to frown;
The poem-woven conical hat with purple silk strap
And the pagoda purple tansies imbrued the sundown.

So vast was my fancy addiction to this flower kind!
Alas, time has passed further and further, it by rolled.
The fragrance excites the recollections in my mind.
Which hue could replace my chrysanthemum of old?

Translation by THANH-THANH


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group