englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> MỘT NGƯỜI CHA

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thinhan
 member
 ID 23238
 Date: 06/18/2016


MỘT NGƯỜI CHA
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
MỘT NGƯỜI CHA

Ảnh lại mang về thm một bịch
Cả đồ ăn lẫn với đồ chơi;
Đn con o đến đầy vui thch,
Ảnh+chng m hn sướng nhất đời.

Ảnh ni: Ngy thơ ti khổ lắm,
Thm bp-b, thm gấu nhồi bng;
Nh ngho cha+mẹ khn mua sắm;
Nuốt nhịn thu đm đắng xt lng.

Bởi thế ngy nay tm được việc,
Gia-đnh vn kho giữ vung trn,
Trnh xa chiếu bạc, king men tiệc,
Ảnh sắm thường-xuyn qu cho con.

Khng chỉ cho qu m cũng dự
V đưa đi dự cc tr chơi;
Giảng bi; kể chuyện; trao tm-sự;
Khắng-kht chacon trước ngưỡng đời.

Đy đ c nhiều em xấu số,
Khng cha, hoặc c nhưng trời ơi;
Ti mừng lũ nhỏ vui nhờ bố,
Khen Ảnh người cha kh tuyệt-vời.

THANH-THANH


A FATHER

There He brought home a bag again
Regularly of foods and toys as main;
The children gladly rushed to Him;
They embraced one another full of vim.

He said, When a kid, not happy at all,
I craved for each teddy bear, each doll;
My parents were too poor, could not buy;
I endured thru nights for dole to multiply.

Therefore now that He has a job found,
Deftly managed His family life to round,
Not to alcoholism, drug, gambling cling,
He can buy toys, gifts for his offspring.

But, further, playthings being not bounds,
He also participates, leads to playgrounds;
Explaining lessons, telling stories, all told,
Dad and kids attached on life's threshold.

While there are many an ill-fated child,
Without or with a father but the wild;
Pleased to see with Him the kids are glad,
I praise Him for being a wonderful Dad.

Translation by THANH-THANHgp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group