englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> TUỔI GI CỦA TI

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thinhan
 member
 ID 21076
 Date: 01/03/2016


TUỔI GI CỦA TI
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

TUỔI GI CỦA TI

Ti c thấy một b gi thiểu-no;
Con rể du khng rảnh để chăm lo.
Cng đồng-cảnh sống trong nh dưỡng-lo;
Ho-hắt hồn trong thể-xc cm xo.

Ti c gặp một ng gi độc chiếc;
Chu chắt x-xồ, bồ-bịch nghnh-ngh.
Ra siu-thị chơi cờ cng bạn thiết,
Hơn ở nh lm ci bng dưng qu.

Ti vẫn sợ đến khi mnh lụ-khụ,
Hoặc ốm đau, nghễnh-ngng, cần người chăm,
Ti cũng sẽ nối theo chn cc cụ,
Vo Viện nằm chn nỗi khổ trăm năm.

Nhưng Trời Đất đoi thương đời thiện hảo,
Cho sống lu v sức khỏe chưa vơi;
Con, chu, chắt quy-quần vui tuổi lo;
Chưa bằng ai nhưng đ vượt bao người.

Cảm-tạ Đời, cảm-tạ Người, Cuộc Thế;
V cc con, cc chu, rất chn-tnh,
Đ săn-sc cha, ng trong lo-tuế,
Cho lng gi trẻ khỏe như thư-sinh.

Rồi mai mốt khi gi-từ tất cả,
Sē mỉm cười thoả dạ nơi hư-khng;
V con, chu cũng thảnh-thơi, hể-hả
V đ tận-tnh đối với cha, ng...

THANH-THANH
Kỷ-niệm sinh-nhật lần 86MY OLD AGE

I have seen an old woman woebegone to bare:
Her children and their beds have no time to care.
She lived with co-sufferers in the home for the aged;
Gaunt, for relationship pined, about condition raged.

I have met an old man alone, sometimes staggering;
His grandchildren clatter with lemans swaggering.
He got to the mart playing with pals of same range
Rather than staying home as a disregarded, strange.

I have feared that when decrepit, doting to deliver,
Or ailing, hard of hearing, needing some caregiver,
I would also have to follow certain so pitiable soul,
Entering the retreat to inurn such distress and dole.

But Nature has deigned to mercy the fair and square,
Allowing me to live long and my health not to wear;
Offspring, grand/great kindred unite, delight shows;
Not yet equal to these, but already ahead of those.

Thank you all, Life, Humanity, and the World dear,
And my children, their seed, for being so sincere
In loving, minding, visiting me during my old age:
I may feel younger, stronger, each day a new page.

Then, when comes the day I depart, end this journal,
I be will smiling satisfied to travel to the eternal;
My descendants will be content with their chutzpah,
Nowadays to pamper such way their Dad, Grandpa.

English version by THANH-THANH
on his 86th birthday


http://LeXuanNhuan.tripod.com/Poet.html
gp kiến
 Reply: songbientinh
 member
 REF: 107459
 Date: 01/03/2016


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi biết khi về gi mnh sẽ thế no .....

 
 Reply: baothy35
 member
 REF: 107580
 Date: 01/25/2016


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Ai biết trước được chuyện g , giờ cứ sống tốt đ.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group