englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> Ma Xun No Cho Mẹ

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thinhan
 member
 ID 20387
 Date: 05/09/2015


Ma Xun No Cho Mẹ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
MA XUN NO CHO MẸ

C Ma Xun no cho Mẹ khng em?
Dĩ vng buồn, v k ức khng qun:

Đm chạy giặc Thng Tư Đen ngy đ!
Mẹ dắt du cả đn con khốn kh
Vượt trng dương với thuyền nhỏ mong manh
Trn đại dương bị hải tặc honh hnh
Mẹ tuẫn tiết liệt oanh ngời Gi Việt
Oan khin đ! Chừ lm sao em biết?

Ba mươi năm rồi, dn Việt chịu đau thương
Ba mươi năm rồi, người Việt sống tha phương
Sống rải rc khắp cng trn thế giới

Ma Xun ny, xin em cho anh gởi
Một đa hồng đến người Mẹ năm xưa
Với lng thnh cầu nguyện sớm trưa
Cho hồn Mẹ ngy mai thanh thot.

H ĐNH HUY


ANY SPRING FOR MOM?

Is there any Spring for Mom, my dear?
The sad past and memory would never clear:

Fleeing from the enemy that Black April's night,
Mom guided her poor children in a sorry plight
Crossing the ocean in a small fragile boat.
Alas! while at sea the pirates atrociously smote;
She committed suicide proud of being a Viet lady.
Such misfortune, now how could you see, baby?

For thirty years, Vietnamese have endured pain;
Thirty years already, they have suffered in bane
Living scattered every where on this earth.

This Spring, kindly take from me of my life's worth
A rose to the Mom of Boat People that old time.
In all sincerity we pray day and night in chime
For Mom's Soul to be at leisure in Ultimate Bliss.

Translation by THANH-THANH


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group