englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> CHÂN LƯ

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: thinhan
 member
 ID 19125
 Date: 12/23/2011


CHÂN LƯ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
CHÂN LƯ

Thuở xưa ...
Ngày xưa ...
Bác học Bruno
Bước lên giàn hỏa thiêu
Hồn nhiên như dạo phố.
Quay mặt nói với lũ người cuồng nộ,
Quả đất vẫn tṛn, sau trước niềm tin
Dù thân này – cát bụi tro than.

Lũ cuồng tín nhất định quả đất vuông
Ông thánh, ông thần phán dạy .
Kẻ nào nói khác đi – quân càn quấy
Tội đồ giữa hỏa thiêu

Ngàn năm sau
Trí tuệ con người, hào quang ngời reo
Bay lên tận mặt trăng
Nh́n xuống
Quả đất chúng ta tṛn – bong bóng
Màu xanh thực vật, mát dịu dung nhan.

Thế kỷ Hai Mươi đang đếm bước cuối cùng
có những kẻ c̣n tôn thờ cuồng tín
truy chụp anh em -- người dị đồng ư kiến
gieo rắc hận thù giữa tai họa đau thương

Những thằng ngu – ba hoa chuyện văn chương
những bọn khùng điên, đ̣i làm lịch sử
kẻ thất học, mơ giấc mơ lănh tụ
quân thần nằm chết
lớp bùn đen

Chân lư Bruno – chân lư người hiền
rừng rực hỏa thiêu
nghênh ngang sự thật
ngày nay
con người tung hô, xuyên tạc
trắng đổi đen, xanh đổi đỏ vàng...
nhục nhă thay, ôi kẻ loạn cuồng!

DIÊN NGHỊ


TRUTH


ON that old day – How could it be neglected?
The scientist Bruno went on to the pyre
As if he was taking a stroll, unaffected;
He re-affirmed to the frenzied abusers of fire:
“The Earth is round, in that Truth I trust
Although my body has to turn into dust!”

The fanatics determined the earth was square
As from their gods and saints they had learned;
Whoever came to say to the contrary to dare
Was consequently ordered to be alive burned!

Man’s intellect develops as life evolves;
The most revered halo he has come to gain:
By flying to the moon he now firmly resolves
The roundness of our Earth like a ball to reign
In the azure universe forever to remain.

Even the 20th century has ended its dominion,
There still are the furious with their choler,
To put labels on others for a different opinion;
Promote hatred; spread misfortune and dolor!

And the idiots about literature to talk hot air;
The fool, insane to fluctuate history’s fate;
The ignorant to dream of a leader’s chair;
All to sully and drown the pillars of the State!

Bruno’s Truth is the very Truth of the Sage,
The Sparkle of Fire, the Pride of Pure Fame,
Whereas today’s vulgar people disparage,
Misrepresent the Good as Bad – What shame!


Translation by THANH-THANH

www.ThanhThanh.us
góp ư kiến
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group