englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> CẢM TẠ HOA KỲ

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thinhan
 member
 ID 19085
 Date: 11/23/2011


CẢM TẠ HOA KỲ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
CẢM-TẠ HOA-KỲ

Xin cảm-tạ Hoa-Kỳ đ cứu chng ti
Thot quỷ dữ cướp Quyền Người, Quyền Sống.
Trn qu cũ, chng tr ni, dập giống,
D tr-thức, bnh-dn, cch-mạng, tu-hnh.

Xin cảm-tạ Hoa-Kỳ về bi học phn-ranh
Giữa qun-lực với quyền-hnh chnh-trị.
Nước cũ chng ti, nằm trong tay vũ-bị,
Dị-ứng độc-ti nn cơ-cấu khuynh-vong.

Xin cảm-tạ Hoa-Kỳ về gương sng nu chung,
Phn-lập r giữa gio-quyền, chnh-sự.
Dn cũ chng ti bị khun ro tr-lự,
Gio-sĩ độc-tn nn sự-nghiệp suy-đồi.

Xin cảm-tạ Hoa-Kỳ đ hiến sẵn sinh-mi
Cho thể-xc lẫn tinh-thần pht-triển.
Dn nước chng ti mất tự-do thể-hiện
Quyền lm ăn, suy nghĩ, pht-biểu, an-sinh.

Xin cảm-tạ Hoa-Kỳ đ nui dưỡng Niềm Tin
Về một Tương-Lai phục-hồi chn-gi-trị
Cho Qu Mẹ chng ti rỡ-rng địa-vị
Trn mặt địa-cầu ai nấy gp cng xy...

THANH-THANH


THANK YOU, AMERICA!


Thank you, America! for rescuing us from hell,
Humble humans deprived of all rights to life.
In our old country our enemies cruelly quell
Laborers, intellects, revolutionaries, monks alike.

Thank you, America! for teaching us systematism
By which military is only a part of attribution.
In our late republic existed militarism
Causing dictatorship to erode the constitution.

Thank you, America! for the example to settle
The difference between politics and religion.
In our poor nation the priests did meddle
In worldly powers, and it was mutual demolition.

Thank you, America! for granting us medium
To develop our bodies and expand our minds.
In our left-behind state there is no freedom
To work and enjoy, think and express any kinds.

Thank you, America! for nursing us deep hope
For a near future we can True Virtue attain
So that our Motherland emerge on the globe,
Our People, with your help, Mans Value regain.

THANH-THANH


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group