englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> UNDER THE PURPLE FLOWERS

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thinhan
 member
 ID 17507
 Date: 05/09/2009


UNDER THE PURPLE FLOWERS
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
DƯỚI GIN HOA GIẤY TM

Hm nay chợt nhớ thương người
chợt nhớ mi người
tiếng ve ngy cũ rụng rời mi em...
(trong nhạc-phẩm Nụ Hn ầu)

Dưới gin hoa giấy tm
Lần đầu anh hn em
Lũ ve sầu ln tiếng
Mảnh trăng khuya bn thềm

Rồi thời gian qua mau
Anh theo học ln cao
Bỏ gin hoa giấy tm
Với cuộc tnh trăng sao

Từng l thư viết về
Anh vẫn nhớ thn qu
Nhớ gin hoa giấy tm
C em nghing tc thề

Mỗi ngy một lần đến
Bn gin hoa giấy xưa
Tiếng ve sầu nức nở
Nghe nỗi buồn vu vơ

By giờ ma hạ về
m một mảnh tnh qu
Dưới gin hoa giấy tm
Em ha thnh cy si

NG BCH LAN
(France)UNDER THE PURPLE FLOWERS

I suddenly remember and miss
I suddenly reminisce about his kiss
My lips bewitched with the old cicadas carol...
(from the song The First Kiss)

In the purple flowers shade
You kissed me the first kiss.
The moon lit its light of jade;
The cicadas sang their song of bliss.

Then, time passed fast and blind;
You went to your studies above
Leaving the purple flowers behind
With such a dreamlike love.

In each letter sent to the old place
You said you still missed this start
With the purple flowers of grace
And this young and true heart.

I have come back each day alone
To see the old flowers obsess
And hear the cicadas groan;
I feel such a vague distress.

I have nurtured my pastoral love
Now that summer is back to see
With the purple flowers above
I become an amorous banian tree.

Original by NGO BICH LAN
Translation by THANH-THANH


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group