englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> Happiness Is Being A Frog

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: binhthuong
 member
 ID 14371
 Date: 01/07/2007


Happiness Is Being A Frog
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Written by Rod Rodriguez

In my next life I hope to come back as a frog
His boudoir is a floating log.
The place where he was born is a pond,
The lifetime home of which he and his family are fond


His dinners are of the everlasting supply
Of pests, mosquitoes, assorted bugs and the flies.
A summer moonlight frog pond is a sight of delight
The melodic music of a frog serenade in the night.

Human life is a convuluted, unpredictable affair,
Compared to the frog in his simple, natural living, no worry, no care.
Frogs life, all natural airy, watery, sunny,
Free from the devils evil for which people kill people, called Money!

by Rod Rodriguez
(sưu tầm by:mtbha)


gp kiến
 Reply: mtbha
 member
 REF: 89687
 Date: 01/09/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
My Life Is Like A Rose

My life, I think, is like a rose

Wich needs both sun and rain

I, too, to grow, need both these things

Some joy as well as pain .

And while the rose is beautiful

Its fragance very sweet

It bears sharp thorns, like problems

And adversities I meet .

I know my life is beautiful

And when I fell forlorn

I remind myselff the fairest rose

Wont grow without a thorn .

Elizabeth RenkerKiếp Hoa Hồng


Đời em như kiếp hoa hồng

Phải cần mưa nắng th hồng thắm tươi

Khi em vo tuổi đi mươi

Khổ đau cũng c vui tươi cũng nhiều .

Đo hồng xinh xắn yu kiều

Toả hương ngọt dịu nn nhiều người ưa

Nhưng hồng lắm gai khng vừa

Như nhiều cay đắng đẩy đưa vo đời .

Đời em tươi đẹp sng ngời

Nhưng qu bẽ bng lc thời khng may

Em v hồng giống thay

Cả hai đều lắm chng gai kiếp hồng .

(by mtbha)


 
 Reply: mtbha
 member
 REF: 89824
 Date: 01/13/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Antiques

So here I am in this old chair
They think that I'm antique
Well I don't care what they say
I know that I'm unique
*Antiques are hard to come by
So please just have a look
Take your time and look around
I know that you'll get hooked
*Keep those eyes right on the prize
Yes that would be me
I'm sure you know without a doubt
There's love in history
*I can tell you stories
They'd make your hair just rise
Got good secrets I want to tell
But know that's not too wise
*This was sure the smartest move
I'm totally content
Sitting here and looking out
Love this time well spent
*Well don't you ever count me out
I'm chipper bright and gay
Wanna have some fun come on
I'll show you all the way.
~ Francine Pucillo~

***Đồ Cổ***
*Ti ngồi trn chiếc ghế cũ nầy
Họ nghĩ ti l đồ cổ đấy
Nhưng ti bất cần quan tm đến
Chỉ biết ti duy nhứt ngồi đy
*Đồ cổ khng dễ tm đu no
Hy vui lng nhn thử xem sao
Cc người kin nhẫn nhn quanh đấy
Ti biết rằng sẽ thch biết bao
*Hy xem trị gi mn đồ nầy
Vng, đồ cổ chnh l ti đy
Ti chắc chắn cc người đ biết
Ta thường qu mến ci cũ xưa
*Ti c thể kể những chuyện di
Những b mật m ti kể lại
Lm tc cc người phải dựng đứng
Biết rằng khng phải l qu hay
*Chắc người khn ngoan vứt bỏ rồi
Nhưng ti bằng lng ci của ti
Ngồi đy v nhn thấy ngoi đời
Mới qu thời gian đ chảy tri
*Đừng xem ti l đồ bỏ nh
Ti cn trong sng v vui vẻ
Vẫn cn hạnh phc với yu đời
Ti sẽ chỉ b quyết tuyệt vời
=(ST by mtbha)


 
 Reply: mtbha
 member
 REF: 89948
 Date: 01/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

(My Friend)
You'll always be my friend
'cause you're the best
Always sweet and caring
never made yourself a pest

Shared many great times
throughout the years
Together we have laughed
and have shed lots of tears

But what I can truly say
is you've always been there
So these words of gratitude
with you I wanna share

Thanks Friend For Being There!
(stbymtbha)


 
 Reply: mtbha
 member
 REF: 90191
 Date: 01/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
That's Life...

Cherish things while you still have them,
before they're gone,
and you'll realize how precious they really are.
Life can only be understood backwards,
but it must be lived forwards.
Everything in life is temporary.
So if things are going good,
enjoy it because it won't last forever.
And if things are going bad,
don't worry because it won't
last forever either.
Destiny isn't a matter of chance,
it's a matter of choice.
It's not a thing to wait for,
it's a thing to be achieved.
A journey of a thousand miles
begins with a single step.
Never cross a bridge
without knowing how to swim the tides.
If you can't add years to your life,
Add life to your years.

Cuộc Đời

Hy qu trọng những g ta đang c
Trước khi n khng cn trong tay ta
Ta sẽ thấy gi trị những thứ đ .
Chỉ hiểu cuộc sống khi đời trải qua
Nhưng ta phải nhn thấy n trước xa .
Thứ ta c trn đời l tạm bợ .
Hy tận hưởng điều may mắn mang lại ,
V sự may mắn khng tồn tại mi .
Nếu những điều khng tốt lại xảy đến
V ta cũng đừng nn qu ưu phiền ,
Bởi điều xấu khng ko di triền min .
Định mệnh khng phải vấn đề may rủi ,
Rủi may l do ta tự lựa chọn .
Thnh cng khng phải ngồi chờ sung rụng
M chnh ta phải tận lực đến cng .
Cuộc hnh trnh d c xa ngn dặm ,
Khởi đầu bằng một bước đi vững chắc .
Khng bao giờ qua cầu km an ton ,
Nếu khng thể lội qua lượn sng gắt.
Nếu khng thể tăng thời gian cuộc đời
Tăng gi trị cuộc đời trong cuộc sống .


Phỏng dịch văn xui. MC


 
 Reply: mtbha
 member
 REF: 90192
 Date: 01/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Black Coffee

Very indispensable to me
Is my daily, one, black, strong cup of coffee.
It takes away some of my pain,
Awakes my lethargic brain,
Revs up my septuagenarian heart
And gives me courage; my day to start.
So, to my daily cup of coffee I say,
Muchias, gracias, Bravo and Ole.

Rod Rodriguez

Caf đen

C ph l bất ly thn
C ph đen đậm ti cần mỗi sng
Lm cơn đau nhứt tiu tan
Người d dượi trở thnh rạng rỡ lại
Bảy mươi cn yu đời mi
Gip ti can đảm tiếp lại ngy mới
Nn ti xin ni vi lời
Cm ơn, hoan nghinh bạn đời yu mến .


 
 Reply: mtbha
 member
 REF: 90538
 Date: 02/14/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


If I could

If I could catch a rainbow
I would do it Just for you
And share with you Its beauty
On the days You're feeling blue

If I could build a mountain
You could call Your very own
A place to find serenity
A place to be alone
If I could Take your troubles
I would toss them In the sea

But all these things I'm finding
Are impossible for me
I cannot build a mountain
Or catch a rainbow fair
But let me be What I know best
A friend That's always there


NẾU Ti...

Nếu ti c bắt được mng chn trời
Sẽ mang xuống tặng bạn đời trăm năm
Cng nhau chia sẻ nt đẹp tuyệt vời
Những ngy tươi đẹp lứa tuổi thanh xun

Nếu ti đắp được một hn ni cao
Xy lu đi tnh i đẹp biết bao
Để cng nhau ta xy mộng xun tnh
Nơi phong cảnh vắng vẻ v yn tịnh
Nếu ti lấy đi được những ưu phiền
Ti sẽ mang tất cả cho ra biển

Nhưng tất cả những g ti mong muốn
Đều l những ước vọng qu cao xa
V ti khng thể xy hn ni đ
Ti cũng chẳng lấy được mng chn trời
Nhưng ti biết lm điều g c thể
Thnh người bạn tốt bn nhau trọn đời

Phỏng dịch văn xui.

: All that..(stbymtbha)


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group