englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> Thơ song-ngữ - BNG HỒNG NỞ MUỘN

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thinhan
 member
 ID 14291
 Date: 12/23/2006


Thơ song-ngữ - BNG HỒNG NỞ MUỘN
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
BNG HỒNG NỞ MUỘN


Bng hồng
Nở muộn chiều nay
Bừng ln sắc nắng say say mi hồng

Ngẩn ngơ
Em đứng ng trng
Lạ chưa... ng phố bềnh bồng my bay

Thong
T o trắng sương lay
Ồ khng... Xun đến nơi ny đ lu

V tnh
Sợi tc bạc mầu
Theo thời gian chạy
Về đu
Cnh hồng!

La Rochelle (France) Ma Ging Sinh 2001
THU MINH


THE LATE ROSE


The late rose,
Glowing with sun tints, making pink lips tipsy,
This afternoon to open finally chose.

Thrown into tizzy,
I stand at the gate so strange! - to note
That clouds over the streets do float and float.

I catch sight, quickly:
The dew shakes a white dress - which chum?
Oh no!... Springtime has here so long come.

Unintentionally
My hair has grown grey
Together with time that passes fast away.
Where will the rose resettle
Of its each petal!

THANH-THANHgp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group