englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> Tho Ho Xuan Huong - Quả mt - Jackfruit

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: binhthuong
 member
 ID 13557
 Date: 08/22/2006


Tho Ho Xuan Huong - Quả mt - Jackfruit
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Thn em như quả mt trn cy
Da n s s, mi n dy
Qun tử c yu th đng cọc
Xin đừng mn m nhựa ra tay.

By Hồ Xun Hương
------------------

The Jackfruit

I am like a jackfruit on the tree.
To taste you must plug me quick, while fresh:
the skin rough, the pulp thick, yes,
but oh, I warn you against touching --
the rich juice will gush and stain your hands

Translated by Nguyen Ngoc Bich

--------------------
Jackfruit

My body is like the jackfruit on the branch:
my skin is coarse, my meat is thick.

Kind sir, if you love me, pierce me with your stick.
Caress me and sap will slicken your hands.

translated from the Vietnamese by John Balaban


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group