englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Cu Điều Kiện Trong Tiếng Anh

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: mrcaydua
 member
 ID 17644
 Date: 08/01/2009


Cu Điều Kiện Trong Tiếng Anh
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Ai gip mnh cc cu điều kiện trong Tiếng Anh với ,ni r nha ,mnh hơi ngu

gp kiến
 Reply: hoantt
 member
 REF: 99666
 Date: 08/02/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Theo mnh được biết th c 3 cu điều kiện trong Tiếng Anh: loại 1, 2 v 3 :D
1. Loại 1: cu điều kiện khng c thực ở tương lai
Cng thức: If S+ to be/ V, S+ will + V
VD; If we are hard working, we will have success
(Neu chung ta cham chi, chung ta se thanh cong)

2. Loại 2: cu điều kiện khng c thực ở hiện tại
Cng thức: If S+ were, S+ would + V
VD; If She were him, She would sing a song.
(Neu toi la ban, toi se hat 1 bai)
Ch : Trong loại ny ở vế cu c If, ta lun dng were mặc d chủ ngữ l she, he, it

3. Loại 3: cu điều kiện khng c thực ở qu khứ
Cng thức: If S+ had+ P2 , S+ would + have + P2
VD; If I had been hard working, I would have had success
(Neu toi cham chi thi toi da thanh cong roi)

Mnh chỉ biết c vậy, hy vọng những dng ở trn c ch với bạn.
Cho thn i :D


 
 Reply: heoknor
 member
 REF: 99708
 Date: 08/09/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
1. If 1: Cu điều kiện c thật, c thể xảy ra ở hiện tại hay tương lai.

IF_S_V1, S_will_V1

Ex: * If I have time, I'll get a haircut.
* If it doesn't rain tomorrow, I'll go shopping.

2. If2: Cu điều kiện khng thật, khng thể xảy ra ở hiện tại hay tương lai; đề nghị một cch lịch sự.

IF_S_Ved/V2, S_would_V1

Ex: * If I knew his number, I would call him.
* If I were you, I would have a rest.

3. If3: Cu điều kiện khng thật ở qu khứ; thể hiện sự luyến tiếc.
IF_S_HAD_V3, S_would_have V3

Ex: * If I had seen you, I would have said hello.
* If I listened to my parents, I would have made some better decisions.


Ngoi 3 loại cu điều kiện trn cn c một số dạng cu điều kiện biến dạng.

Chc vui!
 
 Reply: uyenbinh
 member
 REF: 99956
 Date: 03/21/2010


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
bi của HeoKnor thật chnh xc.

 
 Reply: damthoaianhngu
 member
 REF: 100479
 Date: 04/09/2011


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Theo mnh đươc học th c 5 kiu cu điều kiện, trong đ c 3 loại bạn đ nu. Hai loại cn lại l Mệnh đề if dng diễn dạt thi quen

IF+S+ Simple present tense +S + simple present tense

I often drink milk if i do not sleep at night.

V loại cn lại l mix với nhau. Ci ny l mnh ngn nhất, dễ sai lắm.


 
 Reply: nh0kdie
 member
 REF: 100743
 Date: 09/24/2012


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
bi viết của bạn vẫn cn thiếu theo t biết cn cu điều kiện rezo nữa

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group