englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ pháp tiếng Anh >> Đặt câu hỏi cho từ gạch chân

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: richt2p
 member
 ID 15756
 Date: 08/01/2007


Đặt câu hỏi cho từ gạch chân
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
xin mọi người trong diễn đàn giúp tui cách làm bài đặt câu cho từ gạch chân
richt2p@yahoo.com.vn
góp ư kiến
 Reply: ngaythocu
 member
 REF: 95218
 Date: 08/09/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Muốn làm được loại này bạn trước tiên bạn phải biết cách đổi sang câu nghi vấn .
CÁCH ĐỔI SANG CÂU NGHI VẤN :
-Nh́n phía sau chủ từ xem có động từ đặt biệt không ,nếu có th́ đem ra trước chủ từ làm thành câu hỏi .Nếu không có động từ đặt biệt th́ phải mượn trợ động từ : DO ,DOES ,DID
-Th́ hiện tại : - Số ít: mượn DOES
- Số nhiều ,I,YOU : mựon DO
- Th́ quá khứ : mượn DID
EX:HE is a boy (is là động từ đặt biệt nên có thể chuyển ra )
-> Is he a boy ?
He goes to school.(go không phải là động từ đặc biệt nên phải mượn trợ động từ does )
-> Does he go to school ?
CÁC ĐỘNG TỪ ĐẶC BIỆT LÀ :
BE (is ,am ,are,were, was )
SHOULD (nên )
WILL,WOULD (sẽ )
CAN ,COULD ( có thể )
MAY ,MIGHT (có thể ,có lẽ )
MUST (phải )
SHALL ,SHOULD (sẽ )
OUGHT (nên)
Các động từ sau có thể dùng như là động từ đặc biệt vừa có thể dùng như động từ thường :
USED TO(đă từng )
NEED(cần )
DARE (dám )
Riêng chữ HAVE nếu phía sau có P.P th́ là động từ đặc biệt
ex:
He will go (will là động từ đặc biệt nên chuyểnm ra trước )
-> Will he go ?
He has gone .(phía sau has có gone là P.P nên là động từ đặc biệt)
-> Has he gone ?
They have to go.(sau have không có P.P nên have không phải là động từ đặc biệt )
-> Do they have to go ?
They need to go.(need đi với to inf. nên không phải là động từ đặc biệt )
-> Do they need to go ?
Muốn xem need là động từ đặc biệt phải đổi to inf -> bare inf.
-> Need they go ?
Như vậy đến đây chắc bạn đă nắm vững về cách đổi sang câu nghi vấn rồi chứ ?
Bây giờ ḿnh sẽ hướng dẫn bạn cách làm câu hỏi cho từ gạch dưới nhé !
Trước hết bạn cứ đổi sang nghi vấn như trên (nhớ để lại từ gạch dưới )
ex:
They went to school yesterday.(giả sử từ gạch dưới là YESTERDAY)
bước 1 : dổi sang nghi vấn
-> Did they go to school ?
Bước 2 :đổi chữ gạch dưới thành chữ hỏi ,đặt ở đầu câu
YESTERDAY đổi thành WHEN
-> When did they go to school ?
Xong ! quá dễ phải không bạn ?
Các chữ hỏi cần nhớ
Thời gian ---> when
Giờ ---> what time
Nơi chốn ---> where
Người ---> who
Vật ---> what
Phương tiện đi lại ---> how
ex:
He goes to shool BY BIKE.
-> How does he go to school ?
Tuổi ---> how old
Số lượng ---> how many + N ,how much + N
EX:
THey buy TEN BOOKS .
-> How many books do they buy ?
Sự thường xuyên ---> how often
ex:
they go to school twice a week.
How often do they go to school ?
......
Nếu gạch dưới động từ th́ dùng WHAT và thêm DO vào chổ động từ
ex:
They HAVE BREAKFAST every morning .
-> What do they do every morning ?

Chúc bạn học tốt !


 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group