englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Từ vựng tiếng Anh >> Từ căn bản tiếng Anh

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: webmaster
 member
 ID 13513
 Date: 08/06/2006


Từ căn bản tiếng Anh
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Table:
An article of furniture supported by one or more vertical legs and having a flat horizontal surface.
The objects laid out for a meal on this article of furniture.

Mời bạn hảy tham gia mục ny để chng ta cng học.


gp kiến
 Reply: nnorisa
 member
 REF: 88764
 Date: 11/22/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
minh khong hieu tieng anh lam
mong moi nguoi giup minh
minh rat thich hoc tieng anh do


 
 Reply: baprang17
 member
 REF: 88845
 Date: 11/28/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
that word is very commom, I thinhk we should complain works that's difficult to remember or study.

 
 Reply: baprang17
 member
 REF: 88847
 Date: 11/28/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
to nnorisa, If youy want to stydy English well, I think you should study along more and more, If you're keen, you will succeed. dear!


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group