englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> GIP MNH DỊCH "MUỐN SANG TH BẮT CẦU KIỀU..."

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: cungsechia
 member
 ID 17243
 Date: 10/05/2008


GIP MNH DỊCH "MUỐN SANG TH BẮT CẦU KIỀU..."
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Cho cc bạn,

C bạn no gip mnh dịch cu "Muốn sang th bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yu lấy thầy"? Cm ơn cc bạn rất nhiều.


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group