englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> thắc mắc : about soccer ! basketball !

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: dragonfable001
 member
 ID 17193
 Date: 08/31/2008


thắc mắc : about soccer ! basketball !
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
trong tiếng anh lm sao để spell cc từ : ( in soccer )
thủ mn
hậu vệ
tiền vệ
tiền đạo

v cả trong basketball nữa ! ( cc từ ni về vị tr trong bng rổ [Basketball])


gp kiến
 Reply: dragonfable001
 member
 REF: 98823
 Date: 08/31/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
v cả trung vệ nữa chứ ( in soccer )

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group