englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> Please help

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: ihavenoideas
 member
 ID 17068
 Date: 06/25/2008


Please help
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Can some one please explain to me how to use THEN
Thanks


gp kiến
 Reply: oaoaoa
 member
 REF: 98510
 Date: 06/26/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

THEN (Adv)

1/ Ni đến qu khứ hoặc tương lai.

a) Khi đ, hồi ấy, vo lc ấy

VD: - Now I must go home, see you tomorrow I will explain that problem then: By giờ ti phải về nh, hen gặp bạn vo ngy mai khi đ ti sẽ giải thch vấn đề đ.

- I studied english badly then: Hồi ấy ti học tiếng anh rất tồi.

b) Tiếp theo, Kế tiếp, vo lc ấy, sau đ

VD: I will have diner an then watch film: Ti sẽ dng bữa tối sau đ sẽ xem phim.

2/ Dng lm lin từ: vậy th, như thế th

VD: You dont clean the floor then I will do it: Anh ko lau nh vậy th ti sẽ lm. ( Ni thật tớ cn lu tớ mới lm nh, t ra cũng phải cưa đi ra hihi :) )

Tớ chỉ biết thế thi you tham khảo thm nh. Chc bạn học tốt! :) 
 Reply: king911
 member
 REF: 98513
 Date: 06/28/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
chả hiểu g h h

 
 Reply: oaoaoa
 member
 REF: 98514
 Date: 06/29/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Sorry g thiếu An = and chứ

I will have diner AND then watch film: Ti sẽ dng bữa tối sau đ sẽ xem phim.


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group