englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> Please help me to improve my listening skill

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: namdinh7292
 member
 ID 17056
 Date: 06/20/2008


Please help me to improve my listening skill
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Hi every body, i'm Khanh, my English is not bad but my listening skill is too bad, i can't listen what an england has said, can you help me please, thank you very very much

Note : i also want to make friendship with you, my yahoo ID is :"namdinhlaanh7292@yahoo.com", nice to meet you


gp kiến
 Reply: oaoaoa
 member
 REF: 98484
 Date: 06/20/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
In my opinion, I think that you should take part in Elisglish club. The fact practice always is better than other ways.

In addion, you can listen to music, news,etc. I often listen to english at wedsite: Englishtime.us. The reading speed is not too fast. Hope you will improve your listening skill soon :)


 
 Reply: namdinh7292
 member
 REF: 98487
 Date: 06/21/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
But in my province, there isn't any EngLish Clud, but i can improve my listening skill by doing as your second asdvices.
Anyway, thank you very much for your admonition


 
 Reply: gameover
 member
 REF: 98609
 Date: 07/15/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Theo y kien cua toi, neu o noi ban o ko co club thi ban nen mua mot CD hoac Tape ve bai hoc English. Sau do ban mo no len va nghe lien tuc, nghe di nghe lai nhieu lan nhu nghe nhac va co gang nghe ra nhung tu minh co the nghe. Dan dan ban se nghe duoc nhung tu kho ma nguoi ban su ho noi... chuc ban thanh cong.

 
 Reply: nguyenthihuyen
 member
 REF: 98809
 Date: 08/23/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
trước đy mnh cũng rất tệ trong kh năng nghe nhưng by giờ đ tồt hơn ban thử lnm theo cch cua mnh xem co tc dụng khng nh ban hy nghe thật nhiều cd co thể la đĩa nhac hay la dĩa ni ,ban cố thử nghe xem 1 đoạn bạn c thể nghe được bao nhiu từ , trong khin nghe c thể ban nghe được nhưng sau đ bạn qun bạn hy dng phấn để viết nhanh lại những g bạnn nghe được hy viết bng k hiệu ma bạn thường dng .sau đ nghe lại vi lần bạn c thể hon thnh một đoạn va bạn hy dịch n ra. va bạnn nn thường xuyn ni tiếng anh với bạn học hoặc tiếp sc vơi người nước ngoi khi bạn c cơ hội gặp họ.chuc thanh cong nh.

 
 Reply: lonaned
 member
 REF: 105293
 Date: 01/11/2015


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
theo mnh th nếu bạn thuộc dạng sing học th cố gằng my m, tm ti liệu trn cc website học, c cng mi sắt c ngy nn kim m :) cn như mnh thuộc dạng lười th thi rồi... đang mi đủn quần ở trung tm anh ngữ. mới đy đc dẫn đến chỗ anh ngữ Tome trn đường linh đng gần đường ry xe lửa ấy! học đy thấy cũng dc lắm! km như g lun, bi kiểm tra, bi tập về nh... nn thấy cũng rất nhanh tiến bộ! thch nhất ci tr đng kịch trn lớp, tưởng hcừng ko c g nhưng kiến thức vo tự nhin lắm, nhớ lu nữa! từ ko ni g, giờ thấy ni cũng ổn lắm, mới học đy c 3 thng thi. Bạn xem xem thế no.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group