englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> Hi. everybody on rainbow web page

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: tlgcqk
 member
 ID 16995
 Date: 05/22/2008


Hi. everybody on rainbow web page
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Cho hỏi tại sao khi mnh nhn vo tiếng anh mnh biết n c nghĩa g nhưng từ tiếng việt mnh lại khng nghĩ ra trong tiếng anh n l từ g l sao vậy?

gp kiến
 Reply: chihiro
 member
 REF: 98468
 Date: 06/17/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
it belongs to your method to learn vocabulary , you only pay your attention to mean of english words ,and don't change it .
if you want to change your situation , your only do back
for example, you can talk to sb ,it is the effective way to train your skill


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group