englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> Noel

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: anhuy98
 member
 ID 14249
 Date: 12/15/2006


Noel
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
The Christmas had been going on repetitively for every years. So what will you do for another feeling ever before on this Christmas?gp kiến
 Reply: nhocyeudoi
 member
 REF: 89406
 Date: 12/30/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
I never have a Christmas!What is Christmas? I always alone at night of Christmas. Althrough I also wish you best wishes !


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group